Skip to main content

Jätevesipumpaamoiden huollot

Ylläpidämme valmiutta tarjota apua jätevesipumppaamoiden ongelmatilanteiden ilmaantuessa. Tarjoamme apua pumppaamojen toimintahäiriössä, sekä varaosa- ja ylläpitohuoltoa

Pumppamoiden huollot vuosien ammattitaidolla

Ylläpidämme valmiutta tarjota apua jätevesipumppaamoiden ongelmatilanteiden ilmaantuessa. Tarjoamme apua pumppaamojen toimintahäiriössä, sekä varaosa- ja ylläpitohuoltoa

Jätevesipumppaamohuoltomme pitää sisällään pumppaamokomponenttien puhdistamisen, ylimääräisen lietteen poistamisen, sekä toiminnan tarkastuksen/korjauksen.

Pumppaamon täyshuollossa tarkastetaan myös pumppaamon sähköjärjestelmä ja pumpun toimintakyky.

Huoltosuoritteen voi tilata kertaluonteisesti tai automaattisesti tapahtuvaksi säännöllisin väliajoin.
Säännöllisellä huollolla pumppaamot pysyvät kunnossa mahdollisimman pitkään ja häiriötilanteita pystytään mahdollisesti välttämään