Skip to main content

Talousvesikaivojen puhdistukset

Talousvesikaivon huollolla pyrimme parantamaan pitkään käyttämättömänä olleiden ja myös käytössä olleiden talousvesikaivojen vedenlaatua.

Puhdasta vettä omasta kaivosta

Talousvesikaivon huollolla pyrimme parantamaan pitkään käyttämättömänä olleiden ja myös käytössä olleiden talousvesikaivojen vedenlaatua.

Huolto- ja korjaustyön mahdollisuudet riippuvat aina työkohteen ominaisuuksista, mutta pyrimme vastaamaan asiakkaan toiveisiin mahdollisuuksien mukaan.

Puhdistustyön tavoitteena on parantaa kaivosta saatavan veden laatua, mutta sen onnistuminen on riippuvainen kaivoon vaikuttavista olosuhteista.

Vesikaivoihin tehtävät työt ovat kotitalousvähennyskelpoisia Verohallinnon määrittelyn mukaisesti.

Rengaskaivojen huolto

Tyypillisimpiä huoltokohteitamme ovat mökkien ja omakotitalojen talousvedenottoon käytetyt rengaskaivot. Meidän kautta on mahdollista saada samalla palvelusuoritteella mm. seuraavia palveluita

  • renkaiden vesipainepesu
  • pohjalietteen poisto
  • pohjahiekan vaihto kevyellä hiekkakerroksella
  • klooraus kalsiumhypokloriitilla (vaihtoehtoisesti asiakkaan hankkimalla vetyperoksidilla)
  • ylimpien renkaiden saumaus betonilla,jos renkaat ovat paikallaan
  • kaivon syvennys (maaperästä riippuen)

Kaivonrenkaiden korjaukset ja uudet putkitukset voidaan myös toteuttaa yhteistyöverkostomme avustuksella.

Pyydämme mahdollisissa yhteydenotoissa mainitsemaan kaivon syvyyden, halkaisijan, sekä etäisyyden lähimmältä tieosuudelta, johon säiliöauton saa parkkeerattua. Myöskin rakenteellisista esteistä (katokset, pumppurakenteet ym.) olisi hyvä ilmoittaa.

Porakaivojen huolto

Myös porakaivojen puhdistus onnistuu laitteistoamme hyödyntämällä. Puhdistustyössä painestettu huuhteluletku ajetaan kaivon pohjalle samalla puhdistaen porausreiän seinämät. Työssä käytetty huuhteluvesi työntää kaivosta irtoavan lieteaineen kaivon suulle, josta poistamme sen. Työsuoritteen jälkeen kaivo desinfioidaan.

Lisätietoa vesikaivojen huollosta

Katso hyödyllistä tietoa vesikaivojen huollosta ympärsitö.fi -sivustolta.