Skip to main content

Viemäri - ja kaivohuolto kotitalouksille

Loka-, sade- ja salaojaviemäreiden avaukset, huuhtelut, sulatukset sekä kuvaukset ja näiden lisäksi erilaisten kaivojen tyhjennykset ja ylläpidot.

Viemäri- ja kaivohuoltoa Kymenlaaksosta Etelä-Karjalaan

Ydinosaamisemme on koko olemassaolomme ajan rakentunut viemäri- ja kaivohuollon pariin. Tavoitteenamme on vastata kaikkiin asiakkaan viemäri- ja kaivohuoltoihin liittyviin tarpeisiin.
Työhömme kuuluu niin loka-, sade- ja salaojaviemäreiden avaukset, huuhtelut, sulatukset sekä kuvaukset ja näiden lisäksi erilaisten kaivojen tyhjennykset ja ylläpidot.

Likakaivojen tyhjennys

Sako-, harmaa ja umpikaivojen tyhjennykset, pienpuhdistamoiden sakanpoistot, huollot ja imeytyskenttien huuhtelut jo vuodesta 1966 lähtien.


Viemärien avaukset, juurtenleikkuut ja huuhtelut

Koskee kaikkia viemärityyppejä ja putkistoja (mm. perusviemärit, sadevesi- salaoja ja paineviemärit) riippumatta onko kyseessä tulviva, huonosti vetävä tai muulla tapaa oikutteleva viemäri. Toistuvissa ongelmatapauksissa teemme myös vianselvityksiä.

Jäätyneiden putkien sulatukset

Vesijohtoihin, paine- ja viettoviemärihin sekä sadevesijärjestelmiin kaivoineen, hyväksikäyttäen paineistettua lämmintä vettä.

Rasvakaivojen tyhjennykset ja huollot

Rasvakaivojen tyhjennykset ja vesitäytöt säännöllisellä kierrolla tai erillistilauksella. Palveluun on mahdollista sisällyttää myös kaivon painepesu ja pinta-anturien tarkastukset.

Öljysäiliötarkastukset ja öljynerotuskaivojen tyhjennys

Öljysäiliöiden tarkastukset ja käytöstä poistot Tukesin hyväksymillä menetelmillä. Öljynerottimien tyhjennykset ja tarkastukset joko tilauksella tai säännöllisellä vuosikierrolla.


Sadevesi- ja hiekkakaivojen tyhjennykset

Hiekanpoisto sadevesi- sekä pesujärjestelmistä. Saatavana myös automaattisella vuosikierrolla.

Jätevesipumppaamoiden huollot

Kiinteistökohtaisten jätevesipumppaamojen huollot

Muut loka-autopalvelut

Automme voi tilata tarvittaessa apuun suurempiin nesteen siirtoihin. Imuyhdistelmämme (auto+perävaunu) pystyy ottamaan ja siirtämään n. 40 m3 neste-/lietekuorman.