Skip to main content

Prosessipuhdistuksia teollisuudelle

Toteutamme mm. korkeapainepesuja, erilaisia prosessi- ja teollisuuden säiliöiden tyhjennyksiä, painepesuja ja puhdistuksia.

Prosessiteollisuuden korkeapainepuhdistukset ammattitaidolla

Tarjoamme erilaisille tehtaille ja teollisuuslaitoksille imuauto ja imupaineauto palveluita. Imuautolla voidaan siirtää nesteitä, lieteitä, pilssivesiä ja pesuvesiä ym. Toteutamme mm. korkeapainepesuja, erilaisia prosessi- ja teollisuuden säiliöiden tyhjennyksiä, painepesuja ja puhdistuksia.

Tehtäviin töihin kuulu mm prosessilaitteiden korkeapainepesut, teollisuus- ja prosessiputkiston avaukset, tuotantoon ja prosesseihin liittyvät nesteiden siirrot, öljyn erottimen huollot ja tyhjennykset, lämmönvaihtimen puhdistukset, kumioinnin poistot, sekä seisakkihuollot.

Tarjoamme vesipainelaitteita kolmessa luokassa:

 • Kevyt laitteisto
  50 bar - 160 bar
 • Keskisuuri laitteisto
  50 bar - 400 bar
 • Korkeapainelaitteisto
  400 bar - 700 bar
 • Korkeapainelaitteisto
  1000 bar - 3000 bar

500 bar asti voimme suorittaa myös kuumavesipesuja.( 60-90 C )
Suuremmista painetarpeista pyydetään ilmoittamaan erikseen.

Pesupalvelumme mahdollistavia kohteita ovat mm.

 • Työkoneet

 • Tehdaskomponentit
 • Tuotantotilat
 • Laivojen tankit
 • Laivojen lastitilat
 • Laivojen pilssi ja septitankit
 • Varastosäiliöt
 • Polttoaineasemat
 • Varastohallit
 • Kovapintaiset alueet ym.
Pesu- ja imuautomme kuljettajat ovat rekisteröity ADR-luvilla mahdollistaen myös ympäristölle vaarallisten jätenesteiden ja -lietteiden poistot ja siirrot tuottajalta vastaanottajalle. Ajolupamme kattaa perinteisen säiliö-ADR:n ilman radioaktiivisia tai räjähdysvaarallisia aineita. ADR-ajolupa oikeuttaa autonkuljettajia kuljettamaan vaarallisia aineita yli vapaarajan.

Olemme kuljettaneet mm. seuraavia vaarallisia nesteitä:

Palavat nesteet

 • bensiini

 • öljyt

 •  voiteluaineet

 • liuottimet 

Myrkylliset aineet

 • fenoli

 • teollisuuskemikaalit

 • styreeni 

 • liuottimet 

Syövyttävät aineet

 • miedot hapot ja emäkset


Muut ympäristölle vaaralliset aineet

Vaarallisten aineiden tehtäviin meillä on tarjolla ajoneuvo seuraavin ominaisuuksin:
Vesi 6m3 + imu 10m3 Hibon imupumppu 2400m3 /h Kuumavesikattila 30 l / min / 98 C
Hammelman korkeapainepumppu 700 bar, 111 l/min Päästöluokitus Euro 6

Lisäksi käytössä 30 m3 perävaunu 3:lla lohkolla Siirtopumppu Jurop lohkoroottoripumppu 1400 l/min

Työntekijöiden kuuluvat Vastuu Group piiriin, sekä yrityksellämme on myös auditoitu laadunohjausjärjestelmä: ISO9001,ISO14001.