Ympäristöhuollon asiantuntija

Palveluita viemäreistä vintin imurointeihin

Putkistokuvaukset

Osana viemärihuoltoamme, teemme putkistojen tv-kuvaus- ja kuntotutkimuspalveluita. Käytössämme oleva putkistojen kuvausyksikkö on varustettu erilaisilla ajettavilla ja työnnettävillä kameralaitteilla mahdollistaen putkistojen tutkimuksen lähes kaikkiin käytössä oleviin putkikokoihin. Kuvaustulokset tallennamme ja arkistoimme sähköiseen muotoon. Asiakkaalle luovutetaan työstä raportti sekä kaikki tuotetut kuva- ja videomateriaalit. Raportointi tehdään standardin SFS -EN 13508-2 mukaisesti halkaisijaltaan yli 110mm putkiväleistä.  

 

Putkistonkuvauksesta voivat hyötyä esimerkiksi:

Kaupungit, kunnat, teollisuus ja vesilaitokset

Kaivovälien tutkimuksella selvitämme putkilinjaston, kuntoa yleistä toimivuutta ja ongelmakohtia. Putkistokuvausautomme on varustettu iPEK Rovion – kamerajärjestelmällä ja WinCan 8 – raportointiohjelmalla. Pisin yhtenäinen kuvausmatka on 300 metriä. Ohjelma tuottaa sähköisen tallenteen, kuvausraportin sekä viettokaltevuusprofiilin (yli 200mm putket) kustakin kuvatusta kaivovälistä. Raportit voidaan tallentaa asiakkaan tietojärjestelmän mukaiseen muotoon.

Kuntotutkimuspalveluihin kuuluu myös putkistojen puhdistukset, juurileikkaukset sekä savukokeet.

Taloyhtiöt

Tuotamme viemäröinnin kuntotutkimuksia kiinteistöihin, joissa viemäröinnin kunto ja jäljellä oleva käyttöikä on kyseenalainen tai putkistoihin, jotka ovat toistuvasti aiheuttaneet ongelmia. Kuntoraportointi auttaa taloyhtiöitä hahmottamaan putkiston korjaustarpeen suuruuden, ajankohdan ja putkiston mahdolliset ongelmakohdat edesauttaaen saneeraustoimenpiteiden suunnittelua.

Kuntotutkimukseen sisältyy asiakkaan kanssa erikseen sovittujen viemäreiden huuhtelu, videokuvaus ja raportointi. Tarvittaessa myös ongelmakohtien paikannus ja merkkaus. Työt suoritetaan rakenteita rikkomatta ja työturvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Rakennusliikkeet

Uusien, juuri asennettujen viemäreiden kuvaus mahdollistaa järjestelmän mahdollisten asennusvirheiden toteamisen ja korjaamisen ennen rakennus- tai saneerauskohteen luovutusta. Myös tapauksissa, joissa kiinteistön alueelta löydetään tuntemattomia viemäriputkistoja, putkiston suunnat ja sijainnit kyetään paikantamaan ilman rakenteiden ennenaikaista avaamista.

Omakotitalot

Mikäli omakotitalojen jätevesi-, sadevesi-, tai salaojajärjestelmien sijainti tai toimintakunto arvelluttaa, voi putkistonkuvauksella selvittää linjaston toimivuutta ja käyttöikää. Suosittelemme kuvaustutkimusta myös tapauksissa, jossa viemäritukokset ovat toistuvia. Kuvauksella pystytään havaitsemaan putkiston mahdollisia vaurioita, notkoja tai rakennevirheitä, sekä arvioimaan putkiston mahdollinen saneeraustarve.

 

Putkiston hajuhaitta ja vuototutkimukset

Mikäli kiinteistöissä on toistuvasti havaittavissa viemärin hajua, voidaan ongelma selvittää suhteellisen yksinkertaisella savukokeella. Savukokeessa putkistoon tuotetaan kemiallisesti vaaratonta ja hajutonta savua, joka putkistoon levitessään paljastaa mahdolliset putkistovauriot ja hajun lähteet. Savutuksen avulla voidaan myös selvittää putkistojen tuuletusviemäreiden toiminta. Savukoe voidaan liittää osaksi putkiston kuvausta ja kuntokartoitusta. Putkiston huuhtelun ja kuvauksen jälkeen ylimääräinen karsta ei ole tukkimassa mahdollisia vuotokohtia, jolloin putkiston tiiviydestä saadaan varmin mahdollinen tulos.

Kiireelliset ja hätäluonteiset palvelutarpeet iltaisin ja viikonloppuisin puh. 0400 552 640

L Kumppani
L Cert1
L Cert2

05 3571 366
suurpaa(at)suurpaaoy.fi
Facebook

Toimisto avoinna ark klo 8.00 - 16.00
Poikkikatu 7, 49400 Hamina

Laskutusosoitteet

Katso laskutusositteet

Lue tietosuojaseloste

Suurpää Oy on pitänyt Kaakonkulmaa puhtaana viiden vuosikymmenen ajan

Suurpää Oy on monipuolinen ympäristöhuollon ammattilainen. Kattava kalustomme ja osaava henkilökuntamme palvelee Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella (sekä sen rajamailla). Asiakkaitamme ovat kotitaloudet, erilaiset yritykset ja teollisuuslaitokset sekä julkishallinto.