Skip to main content

Tietosuojaseloste

1A REKISTERINPITÄJÄ

Nimi Suurpää Oy
Osoite Poikkikatu 7, 49400 Hamina
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. 05-3571366, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi Olli Suurpää
Osoite Poikkikatu 7, 49400 Hamina
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0458407736, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön yksilötiedot: nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
Rekisterissä voidaan käsitellä edellä mainittujen lisäksi seuraavia tietoja:
* asiakasnumero
* laskutus- ja perintätiedot

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyltä itseltään, asiakkailta itseltään, sekä Suurpää Oy:n www- sivulta ( lomakkeet, joihin käyttäjä antaa tietonsa)

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään.
Muilta osin rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ulkopuolisilta suojattuna. Tietoihin pääsy vain rekisterinpitäjällä
sekä henkilötietojen käsittelijällä.
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Käsiteltävät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla, joilla varmistetaan tietoturva. Tietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä sekä henkilötietojen käsittelijällä.
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.

10 TARKASTUSOIKEUS

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee tehdä lomakkeella, joka on saatavilla osoitteesta:
www.tietosuoja.fi - Lomakkeet - Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus - Rekisteritietojen
tarkastuspyyntö.pdf

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista.
Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee tehdä lomakkeella, joka on saatavilla osoitteesta:www.tietosuoja.fi - Lomakkeet - Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus - Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.pdf

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa suostumuksen
peruuttamisen vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumiseen ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle